Akademicki Punkt Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych

Doradca edukacyjny

W codziennym życiu każdego z nas mogą czasem pojawiać się różne trudności, np. w adaptacji do studiów, w relacjach
z bliskimi i znajomymi, stres egzaminacyjny czy kłopoty w pracy. Zapraszamy do rozmów i konsultacji dotyczących trudnych emocji jakie im towarzyszą.

Przyjdź, czekamy na Ciebie! Nawet jeśli uważasz, że Twój problem jest błahy, zawsze warto o tym porozmawiać!

Oprócz indywidualnego wsparcia psychologicznego oferujemy również spotkania w grupach mające na celu:

– wypracowanie przez uczestników umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych
– uzyskanie wiedzy psychologicznej oraz zrozumienie jakie korzyści płyną z praktycznego jej zastosowania
– analizę kompetencji i cech indywidualnych przy zastosowaniu wybranych metod psychologicznych

Akademicki Punkt Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych udziela porad bezpłatnie

APKPP jest uczelnianym „pierwszym kontaktem” z psychologiem oraz punktem rozwoju osobistego

APKPP nie może świadczyć usług interwencyjnych, terapeutycznych, diagnostycznych ani psychoterapeutycznych!