Szkolenie w ramach projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój”

Polecamy bezpłatny cykl szkoleniowy online, poświęcony dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorem jest Uniwersytet Jagielloński, szkolenia są realizowane w ramach projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” (Przełamuj). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza – Edukacja – Rozwój.

Tematyka kursów dotyczy wielu aspektów wspomnianej dostępności uczelni oraz wspierania studentów z niepełnosprawnościami w procesie edukacyjnym. Zapisy trwają do 9 czerwca poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach pracowników BON-ów w celu pogłębienia swojej wiedzy na temat edukacji włączającej oraz metod pracy ze studentami z niepełnosprawnościami w oparciu o zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

W kursach mogą wziąć również pracownicy naukowi/dydaktyczni i administracyjni. Mamy nadzieję, że proponowane  szkolenia online wpiszą się w Państwa potrzeby edukacyjne oraz pomogą w codziennej pracy ze studentami z niepełnosprawnościami w różnych środowiskach akademickich. 

PROGRAM, terminy i inne informacje są dostępne na stronie: https://przelamuj.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_qdGzYKH6ki2b/144829831/150938267