Biuro karier

Zapraszamy studentów od drugiego semestru drugiego roku studiów do zapisu do projektu PIKAP lub wsparcia w ramach bieżącej działalności Biura Karier. Świadczone usługi odbywają się aktualnie głównie online poprzez TEAMS lub Skype.

 • Informacja nt. dofinansowań do wynagrodzeń z  PFRON i innych korzyści dla pracodawcy z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami 
 • Identyfikacja swoich mocnych stron, talentów i predyspozycji zawodowych
 • Bilansowanie posiadanych kompetencji
 • Konsultacje swojego CV i listów motywacyjnych
 • Określanie swoich celów w obszarze edukacyjnym i zawodowym oraz przyszłej ścieżki zawodowej
 • Planowanie działań na dynamicznym rynku pracy i zwiększenie skuteczność w poruszaniu się na nim
 • Przygotowanie się do rozmów kwalifikacyjnych lub sesji Assessment Center
 • Trening zatrudnienia wspieranego –wsparcie na rozmowie kwalifikacyjnej lub adaptacji na stażu/praktyce
 • Szkolenia z tematyki rynku pracy
 • Oferty stażu i pracy na stronie internetowej i facebooku
 • Targi pracy

Zapraszamy do kontaktu przez maila kariery@pk.edu.pl
lub pod numerem telefonu tel.: +48-12-628-29-11
Biuro Karier mieści się w bud. „Houston” W15, w pokoju 229 (II piętro).

Więcej informacji na stronie: Biuro Karier Politechniki Krakowskiej (kariery.pk.edu.pl)