Przejdź do treści

Szkolenie świadomościowe dla studentów

Zgodnie z Zarządzeniem nr 132 z 21 grudnia 2021 r. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami organizuje obowiązkowe szkolenie świadomościowe z zakresu niepełnosprawności dla studentów.

Szkolenie odbywają się pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMnWQP-5Ei3ZX8kUTf_zyIEa4t_yVmGVujJ3m54YgXXE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=de62410c-4bb1-409f-a07d-bbae8a01287e&tenantId=5cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed

Kod zespołu: xidggma

Szkolenie świadomościowe jest obowiązkowe, obecność na spotkaniu jest formą zaliczenia. Do zaliczenia szkoleń świadomościowych niezbędne jest uczestnictwo w szkoleniu Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz szkoleniu organizowanym przez Centrum Pedagogiki i Psychologii PK.

Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów 1 roku II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Poniżej dostępny jest harmonogram szkoleń dla poszczególnych wydziałów. Możliwy jest wybór terminu szkolenia. W spotkaniu należy uczestniczyć jeden raz.

Terminy szkoleń świadomościowych nt. niepełnosprawności – sesja poprawkowa

  • 02.09.2022 – godz. 9:00
  • 06.09.2022 – godz. 12:00
  • 07.09.2022 – godz. 12:00
  • 08.09.2022 – godz. 12:00
  • 12.09.2022 – godz. 12:00