Przejdź do treści

Szkolenie z obsługi narzędzia Blackboard Ally

Dostępność uczelni oznacza, między innymi, możliwość skorzystania z oferty edukacyjnej przez wszystkich studentów na równych zasadach. Zapewnianie dostępności jest jedną z podstawowych dobrych praktyk pedagogicznych, a dostępne materiały edukacyjne przyczyniają się do większego zaangażowania studentów w naukę. Jest to też obowiązek uczelni wynikający m.in. z ustawy o dostępności cyfrowej z dn. 4 kwietnia 2019 roku.

Dlatego też ramach projektu, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, „Dostępna PK”, zakupiliśmy narzędzie Blackboard Ally, wspomagające tworzenie dostępnych materiałów dydaktycznych umieszczanych na uczelnianej platformie e-learningowej.

W trakcie szkolenia z wykorzystania narzędzia dowiedzą się Państwo m.in.:

  • Jak weryfikować za pomocą narzędzia czy materiały zamieszczane przez Państwa na platformie są dostępne, jak pozyskać szczegółowe informacje na temat zidentyfikowanych problemów z dostępnością, oraz jak te problemy najprościej wyeliminować.
  • Jakie formaty alternatywne (np. audio, e-braille, epub) narzędzie Ally będzie proponować naszym studentom, jak studenci będą je generować oraz jak Państwo jako wykładowcy będą mogli zarządzać możliwościami pobierania formatów przez studentów.

Zależy nam, żebyśmy wspólnie tworzyli środowisko nauczania użyteczne dla wszystkich studentów, bez względu na to czy są osobami z niepełnosprawnością lub szczególnymi potrzebami, w jakim miejscu się znajdują i z jakiego urządzenia korzystają. Gorąco zachęcamy do udziału w szkoleniu.

Materiały ze szkolenia dla pracowników dydaktycznych z obsługi narzędzia Blackboard Ally dostępne są pod linkiem:

https://mckpk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelika_kopec_admin_pk_edu_pl/EnQg4HrwyUVIjPGSWU42dzcBxpmeCo7Y9SAfZddXyM4Mjg?e=rCGdH6