Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Runo leśne
BON PK
Politechnika Krakowska

Biuro do spraw Osób z Niepełnosprawnościami

Aktualności

Osoba wskazująca palcem na ekran komputera

Cele działań Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Podstawowym celem działań Biura ds. OzN jest stworzenie studentom PK z niepełnosprawnościami warunków do nauki na równych z innymi prawach. To przede wszystkim likwidowanie barier i wyrównanie szans, które umożliwia uczestnictwo na jednakowych zasadach w zajęciach dydaktycznych, życiu naukowym, społecznym, kulturalnym i sportowym Uczelni.

Biuro jest jednostką samodzielną, twórczą i opiniodawczą, z odpowiednim zakresem kompetencji. Jego zasięg działania nie ogranicza się tylko do roli informacyjnej – w kompetencjach Biura jest wspieranie OzN oraz koordynowanie działań dotyczących dostępności Uczelni.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony