Doradca edukacyjny

W ramach działań wspierających Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami studenci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z pomocy doradcy edukacyjnego. Do zakresu zadań doradcy edukacyjnego dla studentów z niepełnosprawnościami należy:

  • prowadzenie spotkań indywidualnych ze studentem, celem wyboru odpowiedniego rodzaju wsparcia edukacyjnego przy uwzględnieniu sytuacji zdrowotnej studenta na początku roku akademickiego;
  • wspieranie studenta w zakresie doboru odpowiednich narzędzi wsparcia edukacyjnego w trakcie roku akademickiego;
  • przekazywanie informacji na temat specyfiki studiowanego kierunku i procedur obowiązujących na Uczelni m.in. w zakresie zaliczeń i egzaminów, obowiązków akademickich, organizacji zajęć i praktyk zawodowych;
  • prowadzenie konsultacji dla prowadzących zajęcia w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami;
  • przystosowywanie zajęć, zaliczeń i egzaminów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w porozumieniu z nauczycielami akademickimi.

Doradca edukacyjny

W celu umówienia spotkania z doradcą edukacyjnym zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

tel: 12-628-20-08

e-mail: bonpk@interia.pl