Dostępność Architektoniczna

Politechnika Krakowska jest uczelnią przyjazną dla osób niepełnosprawnych, dlatego przywiązuje szczególną uwagę do likwidacji barier architektonicznych. Co roku wykonywane są prace mające na celu poprawę obecnego dostosowania budynków znajdujących się na terenie PK. Podczas remontów istniejących obiektów i realizacji nowych inwestycji stopniowo wprowadzane są kolejne udogodnienia dla osób o różnym rodzaju niepełnosprawności.

PK prowadzi działalność podstawową i obsługę interesantów w 56 obiektach. W budynkach tych prowadzona jest działalność naukowa, dydaktyczna, sportowa i administracyjna, z tego 17 budynków jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 18 budynków jest dostosowanych w różnym zakresie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (do dostosowania pozostały toalety w całym lub części budynków, do realizacji lub modernizacji podjazdy, budowa wind na niedostępne kondygnacje, zakup innych urządzeń technicznych). Pozostałe 23 budynki są niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w budynkach tych dopiero planowane jest zapewnienie pełnej dostępności.

W ramach projektu „Dostępna PK” zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami BOzN w lokalu przy ulicy Szlak w kampusie przy ul. Warszawskiej w Krakowie.

Ilustracja

Do pobrania

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony