Świadczenia socjalne dla studentów

Studenci Politechniki Krakowskiej mogą ubiegać się o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.

Stypendium to przyznawane jest na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wniosku o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami. Wniosek wraz z orzeczeniem składa się do Dziekanatu Wydziału, na którym student studiuje.

Wysokość stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami na PK w roku 2023/2024 wynosi:

  • stopień znaczny – 1700 zł
  • stopień umiarkowany – 1200 zł
  • stopień lekki – 1000 zł

Wzór wniosku do pobrania:

Wszystkie pozostałe informacje oraz dokumenty niezbędne do otrzymania stypendium dostępne są na stronie Politechniki Krakowskiej pod adresem:

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony