Świadczenia socjalne dla studentów

Strona z informacjami o świadczeniach dla studentów

Studenci Politechniki Krakowskiej mogą ubiegać się o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.

Stypendium to przyznawane jest na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wniosku o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami. Wniosek wraz z orzeczeniem składa się do Dziekanatu Wydziału, na którym student studiuje.

Wysokość stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami na PK w roku 2021/2022 wynosi:

  • stopień znaczny – 1200 zł
  • stopień umiarkowany – 800 zł
  • stopień lekki – 600 zł

Wszystkie pozostałe informacje oraz dokumenty niezbędne do otrzymania stypendium dostępne są na stronie Politechniki Krakowskiej pod adresem: Świadczenia dla studentów