Dydaktyka bez barier

Program pod nazwą „Dydaktyka bez barier czyli 6 kroków do dostępnych zajęć” jest programem, który ma na celu wesprzeć nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej w pracy dydaktycznej ze studentami z niepełnosprawnościami.

Powstał z potrzeby, by edukację w uczelni wyższej uczynić bardziej przystępną dla odbiorców o różnych dysfunkcjach czy szczególnych potrzebach. Aby to było możliwe, sami dydaktycy muszą uświadomić sobie obecność takich studentów wśród uczestników zajęć, uwrażliwić na ich odmienne potrzeby oraz posiąść wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na oferowanie adekwatnego wsparcia w procesie edukacyjnym.

Program jest dedykowany w szczególności kandydatom na nauczycieli akademickich – stanowi uzupełnienie programu kształcenia w studium dydaktycznym – ale może być także z powodzeniem wsparciem metodycznym dla doświadczonych nauczycieli, którzy chcieliby uzyskać wskazówki do pracy ze studentami wymagającymi indywidualnego i poszerzonego wsparcia.

Program został sfinansowany w ramach projektu p.n. „Dostępna PK”, nr POWR.03.05.00-00-A027/20 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony