Jak tworzyć dostępne materiały

Tworząc materiały dydaktyczne w postaci plików elektronicznych należy pamiętać o różnych potrzebach osób z nich korzystających. Przede wszystkim specjalne potrzeby będą miały osoby z niepełnosprawnością, np. wzroku czy słuchu. Dostępność cyfrowa materiałów dotyczy jednak znacznie szerszej grupy osób niż tylko tych z niepełnosprawnością. Dostępność to zapewnienie dostępu do informacji możliwie największej liczbie użytkowników niezależnie od ich: wieku, niepełnosprawności, sprzętu, oprogramowania. Ideą tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów elektronicznych jest projektowanie uniwersalne, dzięki któremu zapewniamy prawidłowy odbiór naszych materiałów jak największej grupie osób.

W niniejszym poradniku przedstawiamy ogólne zasady, o których powinni pamiętać twórcy materiałów / osoby udostępniające materiały dydaktyczne w formie elektronicznej dla studentów, tak aby były one dostępne dla wszystkich użytkowników.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony