Dostępność Cyfrowa

Zapewnienie dostępności cyfrowej jest proste tylko w teorii. Potrzeby niepełnosprawnych użytkowników różnią się od siebie. Opracowanie cyfrowo „dostępnych” udogodnień czy przystosowanie istniejących rozwiązań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wymaga wiedzy i czasu.

Obecnie PK posiada 73 strony www, w tym jedna jest w zupełności zgodna w wymogami WCAG 2.1 poziom AA, 71 jest częściowo zgodnych, 1 jest niezgodna.

W ramach projektu pn. „Dostępna PK” zostały udźwiękowione wydziałowe strony www.

Dla Biblioteki PK zostało zakupione stanowisko tyfloinformatyczne dla osób niewidomych i słabowidzących. Stanowisko to znajduje się w pawilonie Biblioteki PK w czytelni. Stanowisko wyposażone jest w komputer z oprogramowaniem udźwiękawiającym, drukarkę brajlowską oraz powiększalnik elektroniczny.

Niewidomy mężczyzna rozmawiający przez telefon

Aplikacje dla osób niewidomych i słabowidzących

Aplikacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony