Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Szczegółowo procedura składania wniosku o zapewnienie dostępności oraz składania skargi została zapisana również w Polityce zapewniania dostępności na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w paragrafach 10-14.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub dostępności Informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można złożyć do właściwej jednostki organizacyjnej lub zarządcy obiektu
budowlanego, których dotyczy wniosek, lub bezpośrednio do Koordynatora Dostępności, tj. do Pana Jana Ortyla (e-mail: jan.ortyl@pk.edu.pl).

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej można złożyć do odpowiedniej jednostki organizacyjnej, odpowiadającej za stronę internetową/aplikację mobilną, tj. do:

  1. Działu Promocji – w zakresie zapewnienia dostępności strony internetowej PK – www.pk.edu.pl;
  2. Działu Organizacyjnego – w zakresie zapewnienia dostępności Biuletynu Informacji Publicznej PK;
  3. kierowników jednostek organizacyjnych – w zakresie zapewnienia dostępności serwisów internetowych i aplikacji mobilnych prowadzonych przez jednostki organizacyjne;
  4. bezpośrednio do Koordynatora Dostępności, tj. do Pana Jana Ortyla (e-mail: jan.ortyl@pk.edu.pl).

Skarga na brak dostępności

W przypadku gdy PK nie zapewni dostępności oraz w przypadkach opisanych szczegółowo w Polityce zapewniania dostępności na PK w paragrafach 13 i 14, można złożyć skargę na brak dostępności. Skargę można złożyć do Koordynatora Dostępności, tj. do Pana Jana Ortyla (e-mail: jan.ortyl@pk.edu.pl) lub do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – szczegółowa procedura składania skarg na brak dostępności opisana na stronie gov.pl.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony