Dostępność Informacyjno-Komunikacyjna

Politechnika Krakowska zapewnia studentom i pracownikom z niepełnosprawnościami możliwość komunikowania się z kadrą zarządzającą, dydaktyczną oraz administracyjną za pomocą telefonu, korespondencyjnie, komunikację audiowizualną z wykorzystaniem komunikatora internetowego Microsoft Teams oraz pomoc tłumacza migowego oraz tłumacza-przewodnika – kontakt osobisty.

W ramach projektu pn. „Dostępna PK” zostały zakupione stacjonarne i przenośne pętle indukcyjne. Jest to system wspomagający słyszenie osobom niedosłyszącym w różnym stopniu. Teren Politechniki Krakowskiej został oznakowany również tablicami tyflograficznymi (z grafiką wypukłą) ułatwiającymi osobom niewidomym poruszanie się po kampusie oraz budynkach PK.

W 2022 roku wdrożyliśmy na terenie Politechniki Krakowskiej nawigację firmy INTONAVI sp. z o.o. System ma za zadanie ułatwić komunikację, przemieszczanie oraz zorientowanie się w terenie osobom z niepełnosprawnościami. Więcej informacji na stronie Nawigacja IntoNavi na terenach PK.

dwie osoby rozmawiają językiem migowym

Do pobrania

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony