Absolwenci Politechniki Białostockiej opracowali narzędzie dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Co to jest Custos?

CUSTOS to niewidoczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnością wzroku, który może zastąpić większość urządzeń i aplikacji, które pomagają osobom z niepełnosprawnością wzroku samodzielnie żyć.

Wszystkie informacje o urządzeniu dostępne na stronie Custos World

W czym Custos może pomóc?

  • Nawiguje użytkownika po codziennych i nowych trasach
  • Wykrywa przeszkody fizyczne i niefizyczne w każdej przestrzeni
  • Czyta teksty oraz rozpoznaje kolory i banknoty
  • Wysyła dyskretne sygnały haptyczne (wibracje) i dźwiękowe

Jak działa Custos ?

System ma za zadanie pozwolić użytkownikowi na intuicyjne postrzeganie otoczenia bez konieczności angażowania słuchu jednocześnie unikając przeciążenia sensorycznego charakterystycznego dla innych rozwiązań typu „Haptic Suit”.

  • Bateria zasila zestaw
  • Okulary obserwują otoczenie
  • Sieć neuronowa przetwarza obraz
  • Odzież haptyczna przekazuje informacje