Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami PK otrzymało nowy lokal – „Dla tych, którzy potrzebują pomocy”

Nową siedzibę otrzymało Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami na Politechnice Krakowskiej. Uroczyste otwarcie lokalu, z udziałem licznie przybyłych przedstawicieli władz uczelni, odbyło się 6 kwietnia. Biuro, umieszczone jest w ramach głównego kampusu Politechniki, w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, z odrębnym wejściem od ulicy Szlak.

Zadaniem Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami PK jest nie tylko wspieranie studentów z niepełnosprawnościami, ale generalnie niesienie pomocy osobom mającym różne potrzeby, powiedział podczas uroczystości Jan Ortyl, kierownik BOzN. Przypomniał, że idea przeniesienia biura z Czyżyn, gdzie mieściło się do tej pory, na główny kampus uczelni narodziła się kilka lat temu, podczas spotkania z ówczesnym prorektorem PK ds. studenckich dr. hab. inż. Markiem Stanuszkiem.

W otwarciu nowej siedziby uczestniczyli prorektorzy PK: prof. Dariusz Bogdał, dr inż. Marek Bauer, dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK oraz dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK. Obecni byli kanclerz uczelni Leszek Bednarz, dyrektor administracyjny Lidia Ponanta, dyrektor techniczny Bogusław Dzimira, a także dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji PK Barbara Grabacka-Pietruszka. — Państwa obecność tutaj — powiedział Jan Ortyl — świadczy o tym, że Politechnika Krakowska traktuje problemy osób z niepełnosprawnościami bardzo poważnie.

Dr inż. Marek Bauer, prorektor ds. studenckich, deklarował, że władzom uczelni bardzo zależy na ułatwieniu kontaktu z BOzN studentom z niepełnosprawnościami. Podkreślił też, że wszystkich studentów — zarówno pierwszego i drugiego stopnia, jak i odbywających studia w ramach Programu Erasmus — obowiązuje odbycie odpowiedniego szkolenia, potocznie zwanego świadomościowym, aby społeczność akademicka żyła wspólnie, bez jakichkolwiek barier.

O tym, że rosną oczekiwania studentów z niepełnosprawnościami dotyczące kultury fizycznej mówiła Barbara Grabacka-Pietruszka, dyrektor CSiR. Zapewniła, że oferta uczelni w tym zakresie jest stale poszerzana.

W otwarciu BOzN uczestniczył Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami. — Wśród największych ośrodków akademickich w Polsce Kraków jest ośrodkiem, w którym liczba studentów z niepełnosprawnościami jest relatywnie największa. Politechnika Krakowska walnie się przyczynia do tej statystyki — powiedział Bogdan Dąsal, składając władzom PK w imieniu prezydenta podziękowania za nową inwestycję. Na uroczystość przybył też Adam Stromidło, prezes Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiego Związku Głuchych.

W obecnym miejscu, w porównaniu z poprzednią siedzibą, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami jest łatwiej dostępne. Jego usytuowanie w ciągu ulicy Szlak sygnalizuje, widoczny z daleka, duży napis (co jest ważne dla osób mających problemy ze wzrokiem). Wejście z ulicy, przez furtkę z domofonem, pozbawione progów, dostosowano w szczególności do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Wnętrza zostały zaaranżowane w sposób przyjazny dla użytkowników i odwiedzających lokal gości.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Duży napis ułatwia trafienie do biura osobom niedowidzącym