Nabór zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu KRAKÓW BEZ BARIER

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór do kolejnej XVII już edycji konkursu „Kraków bez barier”. Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 stycznia do 29 lutego 2024 r.

Konkurs jest przedsięwzięciem promującym osoby, instytucje i firmy, które podejmują działania mające na celu ułatwianie funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami w mieście Kraków.

Początkowo ideą Konkursu było promowanie nowoczesnych rozwiązań w architekturze i budownictwie, które miały zwiększać przyjazność budynków oraz przestrzeni publicznej dla wszystkich mieszkańców, w tym także dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Głównym celem było zwrócenie uwagi na kwestie związane z dostępnością i likwidowaniem barier architektonicznych.

Obecnie, poza obszarem związanym z budownictwem i architekturą, w konkursie nagradzane są osoby, firmy, organizacje i zespoły badawcze, które swoimi innowacyjnymi działaniami promują Kraków i sprawiają, że życie osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście staje się bardziej komfortowe i lepsze.

W tegorocznej XVII już edycji Konkursu dodatkowo nagrodzone zostaną również osoby zgłaszające, których zgłoszenia otrzymają nagrody główne w konkursie.

Zgłoszenia przyjmowane będą w następujących kategoriach:

 1. Budownictwo dostępne, w obszarze:
  • obiekty użyteczności publicznej,
  • przestrzeń publiczna,
  • obiekty i przestrzenie zabytkowe;
 2. Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze;
 3. Projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami;
 4. Osobowość roku;
 5. Najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Jak przesłać zgłoszenie?

Zgłoszenia należy składać w wyznaczonym terminie tj. od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.:

 1. Przesyłając pocztą na adres:
  Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, z dopiskiem: „Kraków bez barier” 2023 lub drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl.
 2. Zgłoszeń dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr od 1-4 (w zależności od wybranej kategorii) do Regulaminu oraz opatrzenie formularza podpisem osoby zgłaszającej.
 3. Do zgłoszeń przesyłanych w formie papierowej należy dołączyć zdjęcia na płycie CD, a do zgłoszeń przesyłanych elektronicznie zdjęcia w formacie jpg. lub png.:

Szczegóły dotyczące zgłoszeń do konkursu dostępne są na stronie Kraków bez Barier