Politechniczne sukcesy w konkursie „Kraków bez barier” – Studentki Politechniki Krakowskiej zaprojektowały protezę dla baletnicy

Zuzanna Gwiazdonik i Anna Wątek, absolwentki studiów inżynierskich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, zostały laureatkami XV edycji konkursu „Kraków bez barier”. W kategorii „Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze” zwyciężył ich projekt prototypu elektronicznej protezy dla baletnicy, który był przedmiotem obronionej na PK pracy inżynierskiej. W kategorii „Budownictwo dostępne” nagrodę główną otrzymał m.in. budynek Teatru KTO przy ul. Zamoyskiego, zaprojektowany w ramach autorskich pracowni m.in. przez dr. hab. inż. arch. Mariusza Twardowskiego, prof. PK oraz dr inż. arch. Agnieszkę Żabicką, pracowników Wydziału Architektury PK.

Konkurs „Kraków bez barier” od kilkunastu lat pomaga promować dobre praktyki, innowacje i rozwiązania architektoniczne, a także inicjatywy, postawy i przedsięwzięcia, które osobom z niepełnosprawnościami pozwalają pełnoprawnie uczestniczyć w życiu miasta. Do tegorocznej XV edycji konkursu wpłynęło 27 zgłoszeń, z których jury, powołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, wybrało zwycięzców i wyróżnionych. Przyznano w sumie siedem nagród głównych i dziesięć wyróżnień oraz trzy nagrody dla architektów (ich projekty otrzymały nagrodę główną w kategorii „Budownictwo dostępne”).


W kategorii „Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze” zwyciężył projekt prototypu protezy podudzia dla baletnicy, która umożliwiałaby osobom po amputacji podejmowanie aktywności fizycznej, a tancerzom powrót na scenę. Autorkami projektu, który powstawał m.in. w ramach Koła Naukowego ABB, są absolwentki Politechniki Krakowskiej na kierunku inżynieria biomedyczna Zuzanna Gwiazdonik i Anna Wątek. Elektroniczna proteza była tematem pracy inżynierskiej Zuzanny Gwiazdonik („Modelowanie i analiza numeryczna MES stopy protezowej dla tancerki baletowej”), obronionej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w 2021 r.

– Stworzyłyśmy prototyp, by zwrócić uwagę na brak na rynku sportowej protezy dla baletnicy i podsunąć nasz innowacyjny pomysł na takie rozwiązanie – mówiła o genezie projektu Zuzanna Gwiazdonik. Ambicją konstruktorek było, by proteza pozwalała na zgięcie sztucznej stopy, co umożliwiałoby osobie z niepełnosprawnością wykonywanie różnych pozycji baletowych. Największym wyzwaniem w pracach nad prototypem było stworzenie programu sterującego protezą za pomocą impulsów mięśniowych. Podczas realizowania projektu studentki współpracowały z poznaną w mediach społecznościowych Karoliną Smoleńską, której – po wypadku – amputowano nogę poniżej kolana. To właśnie na podstawie skanów 3D kikuta jej nogi oraz drugiej zdrowej kończyny wykonały modele leja protezowego, stopy protezowej zaokrąglonej na końcu w części palców, tak aby była idealnie dopasowana do pointa baletnicy oraz model rdzenia stopy protezowej.

Podczas uroczystej gali konkursu ”Kraków bez barier”, która odbyła się w poniedziałek 11 lipca br. w Muzeum Książąt Czartoryskich, przyznano także nagrody i wyróżnienia w kategorii „Budownictwo dostępne” (za dostosowywanie obiektów i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). W obszarze „obiekty użyteczności publicznej” nagrodę główną otrzymał budynek Teatru KTO przy ul. Zamoyskiego i jego współprojektanci – dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK oraz dr inż. arch. Agnieszka Żabicka, pracownicy Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury PK (wspólnie z Alkiem Janickim). W pozostałych obszarach tej kategorii nagrody przyznano Parkowi Bagry Wielkie („przestrzeń publiczna”) oraz Muzeum Fotografii w Krakowie przy ul. Rakowickiej („obiekty i przestrzenie zabytkowe”)
W innych kategoriach nagrody główne otrzymali: organizatorzy Festiwalu Integracji Artystycznej „Uszanowanko” Fundacji For Heroes („projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami)”, Martyna Masztalerz (Osobowość roku), Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki („najlepsza firmy wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem”).

Czytaj także:

Studentki Politechniki Krakowskiej zaprojektowały protezę dla baletnicy

Rozstrzygnięto XV edycję konkursu „Kraków bez barier”

Źródło: Aktualności www.pk.edu.pl