Program „Aktywny samorząd” w 2024 roku

Od 1 marca 2024 r. można składać wnioski o dofinansowanie w programie „Aktywny Samorząd”.

Moduł II dotyczący pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym jest skierowany do osób ze stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
  • a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Uwaga! Od bieżącego roku wnioski mogą składać również osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć elektronicznie w SOW (https://sow.pfron.org.pl/) od 1 marca.

Wnioski są przyjmowane do:

  • 31 marca 2024 roku – jeśli dotyczą roku akademickiego 2023/2024,
  • 10 października 2024 roku – jeśli dotyczą roku akademickiego 2024/2025.

Wszystkie szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych: PRFON