Szkolenia pracowników

W ramach projektu realizowane są:

Szkolenia świadomościowe

Szkolenie ma na celu przedstawienie jego uczestnikom i uczestniczkom kwestii związanych z codziennym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami w sferze akademickiej. Nakreślenie przyczyn funkcjonujących barier ma na celu zwrócenie uwagi pracowników Uczelni na problemy, które ograniczają lub uniemożliwiają OzN pełne korzystanie z usług edukacyjnych oferowanych przez Uczelnię.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione powszechnie dostępne środki zwiększające dostępność informacji publicznej dla osób o specyficznych potrzebach: opracowania ułatwiające dostęp do informacji, oprzyrządowanie wspomagające korzystanie z urządzeń komputerowych, różne techniki przekazu informacji, jak np. wizualna rejestracja, usługi specjalistyczne dostęp do księgozbiorów itp. Zostaną również zaprezentowane formy wsparcia
pozatechnologicznego, których znajomość umożliwi pracownikom trafną ocenę potrzeb zgłaszającej się OzN oraz możliwe formy udzielanego jej wsparcia.

Szkolenia specjalistyczne

Biorąc pod uwagę różnorodność zadań, realizowanych przez pracowników poszczególnych jednostek, a także komórek w ich obrębie, szkolenia te będą dostosowane do ich indywidualnych potrzeb zidentyfikowanych na uczelni.

Aktualnie organizowane będą szkolenia z wytycznych WCAG dla administratorów stron internetowych oraz szkolenia z działania i obsługi stanowiska tylfoinformatycznego, które zostało zakupione do Biblioteki PK.

Harmonogram aktualnie realizowanych szkoleń

Szkolenie specjalistyczne – obsługa klienta ze szczególnymi potrzebami – 31.08.2023 r.

Szkolenie specjalistyczne – opisy alternatywne i audiodeskrypcja – 13.04.2023 i 24.04.2023 r.

Szkolenie świadomościowe – 28.03.2023 r.

Szkolenie świadomościowe – 17.02.2023 i 27.02.2023 r.

Szkolenie specjalistyczne – 7.11.2022 i 9.11.2022 r.

Szkolenie świadomościowe – 12.10.2022 i 28.10.2022 r.

Szkolenie specjalistyczne – pierwsza pomoc przedmedyczna OzN – 21.09.2022 i 28.09.2022 r.

Szkolenie świadomościowe – 22.06.2022 r.

Szkolenie świadomościowe – 19.05.2022 r.

Szkolenie specjalistyczne z ewakuacji OzN – 20.04.2022 r.

Szkolenie świadomościowe – 9.02.2022 i 11.02.2022 r.

Szkolenie specjalistyczne z wytycznych WCAG – 29.10.2021 i 5.11.2021 r.

Szkolenie specjalistyczne dla Biblioteki PK – 01.10.2021 i 15.10.2021 r. 

Szkolenie świadomościowe – 24.09.2021 r.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony