Dostępność Informacyjno-Komunikacyjna

Język migowy

Politechnika Krakowska zapewnia studentom i pracownikom z niepełnosprawnościami możliwość komunikowania się z kadrą zarządzającą, dydaktyczną oraz administracyjną za pomocą telefonu, korespondencyjnie, komunikację audiowizualną z wykorzystaniem komunikatora internetowego Microsoft Teams oraz pomoc tłumacza migowego oraz tłumacza-przewodnika – kontakt osobisty.

W ramach projektu pn. „Dostępna PK” zostaną zakupione stacjonarne i przenośne pętle induktofoniczne. Jest to system wspomagający słyszenie osobom niedosłyszącym w różnym stopniu.